MAŁA SZKOŁA BALETOWA (ROCZNIKI 2012, 2013)
  • Na zajęciach dzieci doskonalą swój warsztat nie tylko z podstaw tańca klasycznego, ale również tańca współczesnego, jazzu i akrobatyki.
  • Zajęcia mają charakter nie tylko praktyczny ale i teoretyczny, edukujemy naszych uczniów wielokierunkowo.
  • Dzieci mają możliwość występów scenicznych.
  • Celem zajęć jest rozwój dziecka, wzmocnienie świadomości ciała i ruchu, rozciągniecie oraz podstawy taneczne.
  • Nauka tańca jest szczególnie istotna w tym wieku, kiedy młodsi tancerze przejawiają dostateczną elastyczność i podatność na pożądane formowanie układu mięśniowo-kostnego, którego odpowiedni rozwój stanowi doskonałą podstawę do dalszej tanecznej pracy.

Kształcenie na poziomie Małej Szkoły Baletowej 
ma charakter przygotowujący
do nauki w Szkole Baletowej Szkole Sztuki Tańca.

Dzieci, które ukończyły Małą Szkołę Baletową (2-letnią)
nie zdają egzaminów wstępnych do Szkoły.
PLAN ZAJĘĆ 2019/2020
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych