Kształcenie na poziomie Małej Szkoły Baletowej 
ma charakter przygotowawczy 
przed wejściem w strukturę Szkoły Baletowej.
  • Mała Szkoła Baletowa została stworzona dla dzieci, które w przyszłości chciałyby kontynuować naukę w Szkole Baletowej Szkole Sztuki Tańca.
  • Na zajęciach dzieci doskonalą swój warsztat z nie tylko podstaw tańca klasycznego, ale również modernu, jazzu czy akrobatyki.
  • Nauka tańca jest szczególnie istotna w tym wieku, kiedy mali tancerze przejawiają dostateczną elastyczność i podatność na pożądane formowanie układu mięśniowo-kostnego, którego odpowiedni rozwój stanowi doskonałą podstawę do dalszej tanecznej pracy.

PLAN ZAJĘĆ 2019/20


Nowy grafik na sezon 2019/20 będzie dostępny we wrześniu 2019
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych