NIEPUBLICZNA SZKOŁA BALETOWA SZKOŁA SZTUKI TAŃCA RAMADA W OPOLU

9-letnia

Absolwenci uzyskują dyplom: tancerz


Naszą misją jest zaoferowanie tancerzom kształcenia na najwyższym poziomie

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Opolu zaprasza dzieci i młodzież do podjęcia nauki, rozwijania pasji i umiejętności w wielu kierunkach tanecznych. Rozwijanie pasji do sztuki tańca, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualności ucznia.

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju artystycznego niezbędnego do wykonywania zawodu tancerza, poprzez odpowiedni dobór przedmiotów artystycznych.

Kształcenie odbywa się w systemie popołudniowym. Taki system nauki jest dogodny dla uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących.

Nasza Szkoła jako jedyna w Polsce kształci tancerzy w całym cyklu nauki równorzędnie w trzech technikach:
  • taniec klasyczny
  • taniec współczesny
  • taniec jazzowy

W programie zajęć pojawiają się również przedmioty tj. 
taniec ludowy, akrobatyka, stretching, rytmika, repertuar, umuzykalnienie, praktyki sceniczne, gimnastyka, technika taneczna, historia tańca.
Cele działalności naszej szkoły:
  • przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie tancerza (teatr, opera, szkoły, kluby i zespoły taneczne)
  • przygotowanie uczniów do dalszych studiów (artystycznych, pedagogicznych, reżyserskich, tanecznych i choreograficznych)
  • umożliwienie zdobycia wykształcenia pozwalającego podjęcie pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej

Nauka, zabawa i pasja, które przyszłości mogą stać się zawodem!

Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015
Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.
Szkoła nie posiada uprawnień szkoły państwowej.
Szkoła działa na podstawie wewnętrzego STATUTU SZKOŁY.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych