NASZA SZKOŁA


Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Opolu zaprasza uzdolnione dzieci i młodzież do podjęcia nauki, 
rozwijania pasji i umiejętności tanecznych. 

Edukujemy w trybie 9-letnim popołudniowym z przedmiotów artystycznych i zawodowych (tanecznych).
Taki system nauki jest dogodny dla uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących.

Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych.
prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015
Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. 
Absolwenci po zdaniu egzaminu komisyjnego otrzymują dyplom w zawodzie tancerza.
Szkoła nie posiada uprawnień szkoły państwowej. 

NASZYM CELEM JEST

Rozwijanie pasji do sztuki tańca, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualności ucznia.

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju artystycznego niezbędnego do wykonywania zawodu tancerza, poprzez odpowiedni dobór przedmiotów artystycznych.

Przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych oraz do egzaminu dyplomowego, a tym samym przygotowanie do dalszych studiów w kierunku pedagogiczno – artystycznym, umożliwienie zdobycia wykształcenia pozwalającego
na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych