PROGRAM NAUCZANIA

Programy nauczania Naszej Szkoły, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, oparte są na zapisach zawartych w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69) 

PRZEDMIOTY

* taniec klasyczny,

* taniec współczesny,

* taniec jazzowy

* taniec dawny i historyczny,

* akrobatyka,

* stretching,

* taniec ludowy i charakterystyczny,
* rytmika,

* umuzykalnienie,

* audycje wewnętrzne,

* historia tańca,

* zasady charakteryzacji,

* repertuar,

* praktyki sceniczne,
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych