Projekt zakładał zakup profesjonalnego wyposażenia do budynku Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA w Opolu aby zapewnić tancerzom prawidłowy rozwój taneczny oraz wysoki standard kształcenia specjalistycznego. Dofinansowanie z Programu Ministra zapewniło szkole możliwość rozwoju oraz zwiększyło potencjał edukacyjny i artystyczny uczniów i podniosło warunki kształcenia. Profesjonalna baza dydaktyczna, odpowiednie wyposażenie, nowoczesne narzędzia edukacyjne, wzorcowe warunki potrzebne do realizacji kształcenia – wszystko to pozwoliło nam stworzyć obiekt na miarę XXI wieku. 

Celem zadania było wyposażenie Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca Ramada w Opolu, która jest jedyną tego typu placówką w Województwie Opolskim kształcącą tancerzy na poziomie zawodowym, realizującą program nauczania państwowych szkół baletowych, zatwierdzony przez Departament Szkolnictwa Artystycznego w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo ­ oświetleniowy. 

Cel został osiągnięty co pozwoli obecnie i przyszłościowo szkole na wysoki poziom rozwijania zainteresowań i pasji tanecznych młodych tancerzy oraz uczniów z całego województwa pod opieką najlepszych pedagogów oraz pozwoli na przygotowanie ich nich do wykonywania zawodu tancerza gdzie nie tylko potrzebna jest systematyczna praca i wytrwałość, ale także odpowiednie zaplecze techniczne, które powinno spełniać normy naszych czasów. Z projektu zostały zakupione urządzenia do nagłośnienia i odpowiednie światła sceniczne, głowy oświetleniowe oraz mikrofon do sali widowiskowej. 

Zakupiliśmy również oprogramowanie licencjonowane do obsługi mixera i świateł oraz samego mikser cyfrowy do oświetlenia sceny, wytwornicy pary oraz komputer stacjonarny jako wyposażenie potrzebne do obsługi sceny na sali widowiskowej. Wszystkie sale taneczne zostały zaopatrzone w sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy pod postacią wzmacniaczy, odtwarzaczy oraz kolumn nagłośnieniowych. 
Nauczyciele maja możliwość korzystania z tabletów do obsługi e-dzienników. 

Natomiast rodzice mogą obejrzeć przebieg lekcji z każdej sali z telewizorów zamontowanych w holu Szkoły.
PROJEKT: 

ROZWÓJ INRASTRUKTURY KULTURY.
INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
Mieliśmy okazję otwarcia sali widowiskowej gdzie sprzęt i wyposażenie został zakupiony ze środków współfinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZAJĘCIA NA SALACH ZAKUPIONEGO Z PROJEKTU
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych