ZERÓWKA BALETOWA

captcha
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
To zajęcia dla dzieci z rocznika 2010 i 2009
To zajęcia przygotowujące dzieci do wejścia w grono Szkoły Baletowej, 
Instruktor prowadzący zajęcia dba o prawidłową postawę ciała i prawidłowy rozwój stóp dzieci.

W trakcie zajęć dzieci maja zajęcia z Klasyki, Jazz i Techniki Tanecznej na zasadzie zrównoważonej.
W formularzu prosimy podać: 

* imię i nazwisko dziecka

* e-mail kontaktowy do rodzica

* numer telefonu rodzica bądź opiekuna

* w wiadomości podajemy:
- rocznik dziecka
- opis czy dziecko tańczyło, w jakim wymiarze i gdzie?

po wysłaniu formularza

Zapraszamy na
II termin egzaminu 3 września  godzina 12.00 (uzupełniajacy w przypadku wolnych miejsc) 
CENNIK
ZERÓWKA SZKOŁA BALETOWA SZKOŁA SZTUKI TAŃCA
Wpisowe 290 zł (jednorazowa, tylko przy zapisie)
Opłata miesięczna 330 zł
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych